Beleid
Beleid

In ons land is wettelijk geregeld dat een pensioenfonds maatregelen moet nemen die 'goed pensioenfondsbestuur' waarborgen. Doel hiervan is dat pensioenfondsen efficiënt functioneren en de belangen van de deelnemers goed kunnen behartigen. Het bestuur streeft ernaar alle deelnemers goed te informeren over de verantwoordelijkheden van het pensioenfonds en het gevoerde
Meer informatie

Beleggingsbeleid

Door het pensioenfonds is een garantiecontract met AEGON afgesloten. Dit betekent dat de uitkeringen door Aegon gegarandeerd zijn.  Dit garantiecontract is per 31 december 2014 afgelopen en niet verlengd. Alle tot en met 2014 opgebouwde aanspraken blijven wel door Aegon gegarandeerd. Vanaf 2015 beheert het pensioenfonds de opgebouwde aanspraken zelf,
Meer informatie

Toeslag- of indexatiebeleid

Prijzen en lonen stijgen in de loop der jaren. Daarom wil de SSP ook de opgebouwde en ingegane pensioenen jaarlijks laten stijgen. Dit kan door het verlenen van een zogeheten 'toeslag', vroeger vaak 'indexatie' genoemd. Toeslagverlening is belangrijk om de koopkracht van het pensioen op peil te houden. Dat geldt
Meer informatie

Communicatiebeleid

In lijn met de principes van goed pensioenfondsbestuur heeft het bestuur een communicatieplan opgesteld. Het pensioenfonds wil de betrokkenheid van werknemers bij hun pensioen vergroten. Het streeft er daarbij naar dat medewerkers beseffen zelf verantwoordelijk te zijn voor de beoordeling van hun pensioensituatie. Om dat mogelijk te maken, voert het
Meer informatie

Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief