Pensioen kalender
U treedt in dienst

Zodra u in dienst treedt en 21 jaar of ouder bent, wordt u deelnemer aan de pensioenregeling van Sportfondsen. Als u bij indiensttreding jonger dan 21 jaar bent, wordt u deelnemer in de maand dat u de 21-jarige leeftijd bereikt. Tot dat moment bouwt u nog geen ouderdomspensioen op. Bovendien
Meer informatie

U bent in dienst

U ontvangt jaarlijks automatisch een pensioenopgave (Uniform Pensioenoverzicht) van SSP. Hierin staat het volgende: Hoeveel ouderdomspensioen u al heeft opgebouwd tot het einde van het vorige kalenderjaar. Toeslagverlening: of het opgebouwde pensioen verhoogd is om te voorkomen dat het minder waard wordt als gevolg van inflatie (prijsstijgingen).

U gaat trouwen of samenwonen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, hoeft u het pensioenfonds hierover niet te informeren. SSP beschikt namelijk over deze informatie omdat het toegang heeft tot de Basisregistratie Personen (BRP). Ook in het geval u met een partner gaat samenwonen, valt dit onder de voorwaarden voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.
Meer informatie

U gaat scheiden

Als u gaat scheiden, of uw (geregistreerd) partnerschap beëindigt, heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen, en mogelijk ook op partnerpensioen dat voor 2010 is opgebouwd. Dit is ook van toepassing bij een scheiding na de pensioendatum.  Verdeling van uw pensioen Degene met wie u getrouwd was
Meer informatie

U wordt arbeidsongeschikt

De opbouw van uw pensioen verandert op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt. Vanaf het moment dat u een WIA-uitkering ontvangt, heeft u recht op geheel of gedeeltelijk premievrije voortzetting van uw ouderdomspensioenregeling. Dit houdt in dat afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage geen of minder premie hoeft te worden betaald. Het
Meer informatie

U treedt uit dienst

Als u uit dienst treedt bij Sportfondsen stopt uw deelname aan de pensioenregeling, tenzij sprake is van een aansluitende VUTbz-uitkering of arbeidsongeschiktheid. Via uw werkgever wordt het pensioenfonds geïnformeerd. U hoeft dus zelf SSP niet te informeren. De door u opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen blijven bij ontslag gewoon bestaan en worden premievrij gemaakt.
Meer informatie

U gaat met pensioen

Het pensioen van Sportfondsen is zeer flexibel. U heeft verschillende mogelijkheden, zodat u uw pensioen goed op uw persoonlijke situatie kunt laten aansluiten: – Wilt u eerder met pensioen? – Wilt u een variabele pensioenuitkering? – Wilt u ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen? – Wilt u partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen? Lees in de paragraaf Toeslagen en Keuzemogelijkheden meer over
Meer informatie

U komt te overlijden

Als u komt te overlijden, dan wilt u graag dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. De overheid heeft dat gedeeltelijk voor u geregeld met de Algemene nabestaandenwet (Anw). Op basis daarvan ontvangen uw nabestaanden, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een uitkering. Meer informatie over de ANW en over de voorwaarden
Meer informatie

U krijgt kinderen

Als u kinderen krijgt, is het niet nodig het pensioenfonds hierover te informeren. In de jaaropgave van SSP wordt inzicht gegeven in de consequenties voor uw pensioensituatie. Klik hier voor meer informatie over partnerpensioen en wezenpensioen.

U gaat in deeltijd werken

Als u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij het werken in deeltijd wordt eerst de pensioengrondslag berekend alsof u volledig werkt. Vervolgens wordt elk deelnemingsjaar vermenigvuldigd met uw gemiddelde deeltijdfactor van dat jaar. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat
Meer informatie

Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief