Regeling
REGELING

Uw pensioenregeling is een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris in dat jaar. U ontvangt dus een ouderdomspensioen dat de som is van uw jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraken. Volgens het pensioenreglement heeft u aanspraak op het volgende pensioen: – een ouderdomspensioen voor u
Meer informatie

PARTNERPENSIOEN

Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u komt te overlijden. Wie wordt als mijn partner beschouwd? De volgende personen worden als uw partner beschouwd: degene met wie u gehuwd bent; degene met wie u bij de burgerlijke stand een geregistreerd partnerschap bent aangegaan; degene met wie u ongehuwd
Meer informatie

WEZENPENSIOEN

Het wezenpensioen is inkomen voor uw kinderen na uw overlijden. Wie ontvangen het wezenpensioen? Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Er zijn hierop twee uitzonderingen: Studerende kinderen die nog geen 27 jaar zijn. Gehandicapte kinderen die nog geen 27 jaar zijn. Een kind is
Meer informatie

TOESLAGEN

Uw pensioenregeling bevat een regeling voor de verhoging van uw pensioen. Met diverse keuzemogelijkheden kunt u uw pensioen bovendien aanpassen aan uw wensen en persoonlijke situatie. Toeslagverlening Toeslagverlening is het verhogen van uw pensioen om te voorkomen dat uw opgebouwde pensioen minder waard wordt door inflatie (prijsstijgingen). Uw pensioenfonds probeert
Meer informatie

Keuzemogelijkheden

KEUZEMOGELIJKHEDEN BIJ UW PENSIOEN ​Het pensioen van Sportfondsen is zeer flexibel. U heeft verschillende keuzemogelijkheden, zodat u uw pensioen goed op uw persoonlijke situatie kunt laten aansluiten: Wilt u eerder of later met pensioen? Wilt u een variabele pensioenuitkering? Wilt u ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen? Wilt u partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen?
Meer informatie

HOEVEEL BEDRAAGT UW OUDERDOMSPENSIOEN?

Uw pensioen hangt af van het aantal jaren dat u in dienst bent en het salarisverloop in deze periode. Elk jaar bouwt u een stukje ouderdomspensioen op. Dit stukje is een percentage van uw "pensioengrondslag" (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). Uw pensioengrondslag is uw jaarsalaris verminderd
Meer informatie

Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief