Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

​Wanneer gaat mijn pensioen in en vanaf wanneer ontvang ik AOW?
Het pensioen start, conform het pensioenreglement, op de eerste dag van de maand dat iemand 68 wordt. De AOW ingangsdatum is afhankelijk van uw geboortedatum. Check hier uw startleeftijd

Ik heb vroeger bij een accommodatie gewerkt. Waar is mijn pensioen?
Pensioen kunt u opgebouwd hebben bij SSP. Dit kan echter ook hebben plaatsgevonden bij het pensioenfonds voor Horeca & Catering, SPR (St. Pensioenfonds Recreatie) of het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs). Wellicht is er geen pensioen opgebouwd omdat in het verleden de toetredingsleeftijd hoger was.  Om eventuele (vergeten) pensioen te achterhalen, verwijzen wij u naar Mijn pensioenoverzicht.

Wat gaat er met de AOW-leeftijd gebeuren?
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering, is vanaf 2013 geleidelijk omhoog gegaan. De AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2024. Daarna zal de AOW-leeftijd op basis van de stijging in de levensverwachting worden aangepast

Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?
Mensen worden steeds ouder. Het aantal gepensioneerden neemt flink toe, terwijl de beroepsbevolking afneemt. Om de kosten te kunnen dragen, wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd.

 
Wat betekent het voor iemand die nu nog werkt en binnenkort 65 wordt?
Er moet langer worden doorgewerkt. In de tabel op de site www.rijksoverheid.nl staat hoeveel de AOW-leeftijd omhoog gaat de komende jaren.
 
Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd na 2024?
Voor 2024 en latere jaren wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. Vanaf dan wordt die gekoppeld aan de levensverwachting.
 
Ik ben een nieuwe werknemer van Sportfondsen. Kan ik mijn oude pensioen meenemen?
Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. U kunt een verzoek tot waardeoverdracht indienen. U ontvangt eerst een offerte. Het is niet verplicht.
 
Ik heb een nieuwe baan in een andere sector. Kan ik het pensioen dat ik hier heb opgebouwd, meenemen naar mijn nieuwe pensioenfonds?
Ja, dat kan. Pensioen meenemen heet waardeoverdracht. U dient hiervoor een verzoek in bij uw nieuwe pensioenfonds. Van hen ontvangt u een offerte. Als u daarmee akkoord gaat, maken wij uw tegoed over naar het nieuwe pensioenfonds. Gaat u niet akkoord? Dan blijft uw pensioen gewoon bij ons staan.
 
Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?
U ontvangt van uw nieuwe pensioenfonds een aanvraagformulier voor waardeoverdracht. Als u uw pensioenwaarde wilt laten overdragen, dan moet u dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar uw nieuwe fonds. Zij sturen u een offerte. Als u hiermee akkoord gaat, regelt het nieuwe pensioenfonds de waardeoverdracht.
 
Ik ben 25 jaar oud, heb ik iets aan pensioen?
Wij hebben verschillende artikelen over jongeren en pensioen verzameld, die u hier kunt downloaden
 
We gaan scheiden. Wat nu?
Na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op een deel van het pensioen dat tijdens uw relatie is opgebouwd. Dit heet verevening. Uw ex-partner kan het eigen deel van de pensioenaanspraken omzetten in een eigen pensioen. Dit heet conversie. Na conversie heeft u wat betreft uw pensioen niets meer met uw ex-partner te maken. Hiervoor hebt u wel toestemming van het pensioenfonds nodig.
 
Ik ben gescheiden en mijn ex-partner en ik willen een andere verdeling van het pensioen of helemaal afzien van verevening. Kan dat?
Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen.
 
Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?
Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen. Uw ex-partner krijgt alleen een gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tot de scheidingdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. 
 
Ik ga verhuizen. Moet ik mijn nieuwe adres doorgeven?
Nee, dat is niet nodig. Het pensioenfonds wordt automatisch via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van uw verhuizing op de hoogte gesteld. Verhuist u naar het buitenland? Geef dan wel uw verhuizing door.
 
Hoeveel premie moet ik betalen?
De premie vindt u in Pensioen 1-2-3 op deze website. In 2020 is het 23 % van de pensioengrondslag. De pensioen grondslag is het jaarsalaris min de franchise.  De werkgever en de werknemer betalen ieder de helft van de premie.
 
Hoeveel pensioen bouw ik op?
Uw opbouwpercentage vindt u in Pensioen 1-2-3 op deze website. In 2020 is het 1,7 % van de pensioengrondslag.
 
Wat gebeurt er als…?
Kijk op de website op de pensioenkalender:
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief