Laag 1

Laag 1

Welkom bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl(http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/) en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid bij de downloads op deze site.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijke informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. U kunt op de afbeeldingen klikken om door te gaan naar laag 2.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat pensioen krijgt u als u 68 jaar wordt.
ouderdomspensioen Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij een aangesloten werkgever werkt.
ouderdomspensioen Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer.
ouderdomspensioen Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk het pensioenreglement dat u kunt downloaden op www.sportfondsen.nl/pensioenfonds/downloads.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over
de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds betaalt u de helft van de premie en uw werkgever de andere helft. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Sportfondsen Pensioenfonds betaalt u de helft van de premie en uw werkgever de andere helft. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Vul dan de pensioenvergelijker in. De gegevens van de pensioenregeling van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds hebben wij al voor u ingevuld.
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat u uit dienst gaat of op het moment dat u met pensioen gaat.
Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor u zelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u tenminste 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
Wilt u beginnen met een hoger pensioen? Die keuze kunt u maken op het moment dat u met pensioen gaat.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Stichting Sportfondsen Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Stichting Sportfondsen Pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het Pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo aangepast:

Per 1 januari Toeslag actieven Toeslag Pensioengerechtigden en ex-deelnemers Stijging van de prijzen (per oktober voorafgaande jaar)
2020 2,39% 2,39% 2,72%
2019 2,10 % 2,10 % * 2,10 %
2018 1,17 % 1,17 % * 1,33 %
2017 1,43 % ***
0,49 % ****
0,26 % * 0,42 %
2016 1,05 % * 0,26 % * 0,63 %
2015 2,00 % ** 2,00 % ** 1,05 %
2014 0,21 % 0,16 % 1,56 %

* Over de opbouw tot en met 2014 wordt de toeslag verrekend met het per 1 januari 2015 verstrekte voorschot ** Als voorschot op toekomstige toeslagen *** Over de opbouw vanaf 2015 **** Over de opbouw tot en met 2014

Als we een tekort hebben nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Stichting Sportfondsen Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Als u arbeidsongeschikt wordt.
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
Als u werkloos wordt.
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf’?
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Als u verhuist naar het buitenland.
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel met Bert Pol, telefoon 085 210 40 96 of stuur een email naar bert.pol@appelpensioen.nl.
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief