Hoe zeker is uw pensioen?

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.
 
De Stichting Sportfondsen Pensioenfonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. De Stichting Sportfondsen Pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.
 
De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.
 
Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.
 
Er zijn nog meer risico’s waar de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. De Stichting Sportfondsen Pensioenfonds moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds vindt u in het document Risicomanagement bij de downloads.
 
Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.
 

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen. De afgelopen jaren heeft de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds de pensioenen als volgt geïndexeerd:

Per 1 januari Toeslag actieven Toeslag Pensioengerechtigden  en ex-deelnemers Stijging van de prijzen (per oktober voorafgaande jaar)
2020 2,39% 2,39% 2,72%
2019 2,10% 2,10%*** 2,10%
1,78%****
2018 1,17% 1,17%*** 1,33%
0,00%****
2017 1,43*** 0,24% *** 0,42%
0,49 % **** 0,00 % ****
2016 1,05 % * 0,26 % * 0,63%
2015 2,00 % ** 2,00 % ** 1,05%
2014 0,21% 0,16% 1,56%

* Over de opbouw tot en met 2014 wordt de toeslag verrekend met het per 1 januari 2015 verstrekte voorschot
** Als voorschot op toekomstige toeslagen
*** Over de opbouw vanaf 2015
**** Over de opbouw t/m 2014
    

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen.
 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief