Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.
 
Hoeveel pensioen u straks ontvangt van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68e jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,788% aan ouderdomspensioen op.
 
Stel: u verdient € 30.000 per jaar. De franchise is € 13.732. U bouwt in dat jaar 1,7% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 16.268. Dat is € 277 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.
 

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij een aangesloten werkgever werkt en daardoor deelneemt bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt als u overlijdt aan uw partner uitbetaald zolang uw partner leeft. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot het kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert wordt het wezenpensioen tot 27 jaar uitbetaald. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds. U kunt het pensioenreglement hier downloaden. Het pensioenreglement kunt u ook opvragen bij Appel Pensioenuitvoering. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 
Let op: er is geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij een aangesloten werkgever.
 
U kunt wél op uw pensioendatum , of wanneer u eerder de aansloten werkgever verlaat, een deel van uw  ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen en wezenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner  en kinderen krijgen dan een pensioen uitbetaald van de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds als u overlijdt.
 
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.
 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in het pensioenreglement.
 

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk in het pensioenreglement dat u hier kunt downloaden 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief