Laag 3

Laag 3

Op deze pagina kun je documenten downloaden die meer informatie geven over de onderwerpen in laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3.

Pensioenreglement
In het reglement is de inhoud van de pensioenregeling beschreven. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

Pensioenreglement 

 

De statuten
Het doel van het fonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het fonds en vele andere onderwerpen.

Statuten 

Uitvoeringsovereenkomst
De uitvoeringsovereenkomst beschrijft de afspraken tussen de werkgever en het pensioenfonds (pensioenuitvoerder) over de uitvoering en de financiering van de pensioenregeling.

Uitvoeringsovereenkomst

Jaarverslag
Het jaarverslag bevat het bestuursverslag en de jaarrekening van Sporfonfdsen Pensioenfonds over het betreffende verslagjaar.

Meer downloads
Deze pagina bevat de belangrijkste documenten over de inhoud van de pensioenregeling en het beleid van het pensioenfonds. Op de website is ook een pagina opgenomen met meer documenten die u kunt downloaden. Klik hier om naar die pagina te gaan.

   
   
   
   
   
   
   

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief