Indexatie per 1 januari 2020

Indexatie per 1 januari 2020

Het bestuur heeft in de vergadering van oktober besloten alle pensioenen en opgebouwde pensioenrechten per 1 januari 2020 met 2,39% te verhogen. In oktober zullen de pensioenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 worden aangepast.

 

Deze verhoging is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad (BDG) per 31 december 2019 van 124,1% en de prijsindex van 2,72%. Bij een beleidsdekkingsgraad tussen de 110 en de 126% worden de pensioenen volgens het beleid verhoogd met een percentage van de prijsindex volgens de formule

(BDG-110)/(126-110) * prijsindex

 

Bij een beleidsdekkingsgraad 124,1% resulteert dat in 88% van de prijsindex. 88% van 2,72% is 2,39%

Het Sportfondsen pensioenfonds heeft een voorwaardelijk toeslagbeleid en probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met maximaal de procentuele stijging van de prijsindex. Het bestuur beslist aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en de vraag of de aanpassing ook in de toekomst mogelijk is in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast.
 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief