Indexatie per 1 januari 2019

Indexatie per 1 januari 2019

Het bestuur heeft in de vergadering van februari besloten om de pensioenen en de opgebouwde pensioenrechten per 1 januari 2019 te verhogen.
Op basis van de beleidsdekkingsgraad van 31 december 2018 van 130,7%, kon de volledige maatstaf (de inflatie van oktober 2017 tot oktober 2018) toegekend worden.
Dit leidt tot onderstaande toeslagen:

 

Toeslag per 1-1-2019 Actieven en arbeidsongeschikten Premievrijen en gepensioneerden
     
Over  pensioenen opgebouwd per 1-1-2015 2,10% 1,78%
Over pensioenen opgebouwd na 1-1-2015 2,10% 2,10%

 
In maart zullen de pensioenen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 worden aangepast.

Het Sportfondsen pensioenfonds heeft een voorwaardelijk toeslagbeleid en probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met maximaal de procentuele stijging van de prijsindex. Het bestuur beslist aan de hand van de beleidsdekkingsgraad en de vraag of de aanpassing ook in de toekomst mogelijk is in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast.
 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief