SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN

SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN

De eerste pijler wordt geregeld door de overheid. Dit is een basisvoorziening bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De basisvoorziening bij pensionering is geregeld in de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Iedereen die in Nederland woont en de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt AOW van de overheid. AOW-uitkeringen worden gefinancierd uit AOW premies, maar ook uit algemene middelen. De AOW-leeftijd wordt sinds 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd.

Actuele informatie hierover vindt u op de website www.rijksoverheid.nl (onderwerp: Algemene ouderdomswet). Houd er rekening mee dat dit onderwerp de komende jaren op de politieke agenda blijft staan en dat wijzigingen niet ondenkbaar zijn.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief