U gaat in deeltijd werken

U gaat in deeltijd werken

Als u in deeltijd werkt of gaat werken heeft dat invloed op uw pensioenopbouw. Bij het werken in deeltijd wordt eerst de pensioengrondslag berekend alsof u volledig werkt. Vervolgens wordt elk deelnemingsjaar vermenigvuldigd met uw gemiddelde deeltijdfactor van dat jaar. De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal uren dat u per week werkt en de volledige arbeidstijd.

Voorbeeld berekening deeltijdfactor 
De pensioenopbouw van 1, 788% wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het jaarsalaris min de franchise. In 2019 is de franchise € 13.363. Bij een voltijdbaan en een jaarsalaris van € 30.000,- is de pensioen opbouw € 297 (30.000 – 13.363 = 16.637 * 1,788% = 297)
Laura werkt 19 uur per week. Een volledige werkweek bij haar werkgever is 38 uur. 
Laura’s deeltijd factor is 19 : 38 = 50%.
Haar pensioenaanspraak is 50% * € 297 = € 148,50 bruto per jaar.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief