U gaat met pensioen

U gaat met pensioen

Het pensioen van Sportfondsen is zeer flexibel. U heeft verschillende mogelijkheden, zodat u uw pensioen goed op uw persoonlijke situatie kunt laten aansluiten:
– Wilt u eerder met pensioen?
– Wilt u een variabele pensioenuitkering?
– Wilt u ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen?
– Wilt u partnerpensioen omzetten in ouderdomspensioen?

Lees in de paragraaf Toeslagen en Keuzemogelijkheden meer over deze mogelijkheden. Als u gebruik maakt van een of meer van deze keuzemogelijkheden betekent dit dat de hoogte van uw ouderdomspensioen en eventueel ook van uw partnerpensioen verandert. De consequenties voor uw pensioen kunt u berekenen met behulp van de factoren die in het pensioenreglement staan.


Informatie van SSP
Zes maanden voor de pensioendatum ontvangt u van SSP informatie over uw pensionering. Aan de hand van een antwoordformulier kunt aangeven of u gebruik wilt maken van één van de hierboven genoemde keuzemogelijkheden.

Uitbetaling
De uitbetaling van uw pensioen gebeurt maandelijks achteraf op de laatste dag van de kalendermaand. SSP maakt de bedragen aan u over.

Uw eventuele ex-partner
Zodra u ouderdomspensioen gaat ontvangen, heeft uw eventuele ex-partner recht op uitbetaling van zijn of haar deel van het ouderdomspensioen dat na de scheiding is verevend (zie de paragraaf Verdeling van uw pensioen). Het pensioenfonds keert dit deel rechtstreeks uit aan uw ex-partner, mits het verzoek tot verevening is gedaan binnen 2 jaar na de scheidingsdatum. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan maakt het pensioenfonds het volledige ouderdomspensioen weer alleen aan u over.

Wanneer uw ex-partner echter voor gekozen heeft voor omzetting van het verevende pensioen naar een ouderdomspensioen op het eigen leven, zal uw ouderdomspensioen niet wijzigen bij het overlijden van uw ex-partner.

Inhoudingen op uw pensioenuitkering
Op uw pensioenuitkering moeten nog loonheffing (belasting) en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden. SSP houdt dit al op uw ouderdomspensioen in voordat het aan u wordt uitbetaald.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief