U gaat scheiden

U gaat scheiden

Als u gaat scheiden, of uw (geregistreerd) partnerschap beëindigt, heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen, en mogelijk ook op partnerpensioen dat voor 2010 is opgebouwd. Dit is ook van toepassing bij een scheiding na de pensioendatum. 

Verdeling van uw pensioen
Degene met wie u getrouwd was of met wie u een (geregistreerd) partnerschap bent aangegaan, heeft na uw pensionering een wettelijk recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit wordt verevening genoemd. Mogelijk heeft u in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling afgesproken. In dat geval gelden die afspraken.

Als u overlijdt, heeft uw ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen. Het deel van het partnerpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit geldt alleen als u voor 2010 al deelnemer was aan de pensioenregeling van Sportfondsen of ouderdomspensioen heeft uitgeruild voor een partnerpensioen (zie tevens Toeslagen en keuzemogelijkheden). Voor het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd, geldt dit niet.

Uw ex-partner kan een verzoek indienen om deze aanspraken op pensioen om te zetten naar een ouderdomspensioen op het eigen leven. Dit kan echter alleen als u hiermee instemt. 

Wat moet u doen?
U meldt de scheiding zelf bij Appel Pensioenuitvoering. Dit kunt u doen tot twee jaar na de datum van scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij uw echtscheidingsadvocaat.  Als bij de scheiding een andere verdeling van de pensioenen is afgesproken dan wettelijk is geregeld, dan moet het pensioenfonds of Appel daarvan op de hoogte worden gesteld.

Consequenties voor uw pensioensituatie
Van Appel ontvangt u na melding van uw scheiding een overzicht van de consequenties voor uw pensioensituatie. Ook uw ex-partner ontvangt informatie van Appel, omdat hij of zij aanspraak krijgt op een deel van uw pensioen en mogelijk op bijzonder partnerpensioen. Iedere vijf jaar ontvangt uw ex-partner van Appel: een opgave van de opgebouwde aanspraak op partnerpensioen informatie over de toeslagverlening.

Aan deze situatie verandert niets als u opnieuw trouwt: uw ex-partner houdt het recht op zijn of haar deel.
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief