U komt te overlijden

U komt te overlijden

Als u komt te overlijden, dan wilt u graag dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven. De overheid heeft dat gedeeltelijk voor u geregeld met de Algemene nabestaandenwet (Anw). Op basis daarvan ontvangen uw nabestaanden, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een uitkering. Meer informatie over de ANW en over de voorwaarden hiervoor vindt u op www.svb.nl

De ANW is bedoeld als vangnet voor de eerste levensbehoeften. De pensioenregeling van Sportfondsen biedt naast de uitkering van de overheid een levenslang partnerpensioen. Wanneer u overlijdt tijdens uw deelname aan de pensioenregeling, heeft u nog niet uw volledige pensioen opgebouwd. Daarom wordt in dat geval bij de berekening van het partnerpensioen uitgegaan van de diensttijd die u gehaald zou hebben als u tot de reglementaire pensioendatum in dienst was gebleven. In totaal bedraagt het jaarlijkse partnerpensioen 70% van het jaarlijkse ouderdomspensioen. 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief