U treedt in dienst

U treedt in dienst

Zodra u in dienst treedt en 21 jaar of ouder bent, wordt u deelnemer aan de pensioenregeling van Sportfondsen. Als u bij indiensttreding jonger dan 21 jaar bent, wordt u deelnemer in de maand dat u de 21-jarige leeftijd bereikt. Tot dat moment bouwt u nog geen ouderdomspensioen op. Bovendien ontvangt uw partner geen partnerpensioen en uw kind(eren) geen wezenpensioen als u overlijdt. 

Als u deelnemer wordt, meldt de werkgever u aan bij de Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP). Hier hoeft u zelf niets voor te doen. U ontvangt dan binnen 3 maanden meer informatie van SSP: 

Inkomende waardeoverdracht
Als u bij een bij Sporfondsen Pensioenfonds aangesloten  onderneming komt werken, dan stopt de pensioenopbouw bij uw oude werkgever en wordt u deelnemer aan de pensioenregeling van Sportfondsen. U kunt ervoor kiezen om de pensioenaanspraken die u heeft opgebouwd bij uw voormalige werkgever(s), over te dragen naar het Sportfondsen Pensioenfonds. U krijgt hiervoor dan pensioenaanspraken in de pensioenregeling van Sportfondsen. Dit heet voor het Sportfondsen Pensioenfonds een inkomende waardeoverdracht. In de paragraaf Waardeoverdracht aanvragen wordt de procedure bij waardeoverdracht toegelicht.

 

Wel of geen waardeoverdracht
Een praktisch voordeel van waardeoverdracht is dat uw pensioenaanspraken bij één pensioenuitvoerder worden ondergebracht. Dit is voor uzelf overzichtelijker en u krijgt uiteindelijk maar van één pensioenuitvoerder pensioen uitbetaald. Waardeoverdracht kan ook nadelig zijn. Het is belangrijk om te weten hoe de pensioenregeling van de nieuwe werkgever er uit ziet voordat u besluit tot waardeoverdracht. Informatie over het karakter van de regeling en de waardevastheid van uw opgebouwde pensioenrechten is daarbij belangrijk. Meer informatie kunt u opvragen bij het pensioenfonds of uw nieuwe pensioenuitvoerder.


Waardeoverdracht aanvragen
Nadat u in dienst bent getreden bij uw nieuwe werkgever kunt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet. Uw nieuwe pensioenuitvoerder vraagt een opgave van uw opgebouwde pensioenaanspraken bij uw oude pensioenuitvoerder. Aan de hand daarvan zal de nieuwe pensioenuitvoerder u een offerte voor de waardeoverdracht toesturen. Als u en uw eventuele partner met de offerte instemmen, dan wordt de waardeoverdracht afgerond.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief