U treedt uit dienst

U treedt uit dienst

Als u uit dienst treedt bij Sportfondsen stopt uw deelname aan de pensioenregeling, tenzij sprake is van een aansluitende VUTbz-uitkering of arbeidsongeschiktheid. Via uw werkgever wordt het pensioenfonds geïnformeerd. U hoeft dus zelf SSP niet te informeren.

De door u opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen blijven bij ontslag gewoon bestaan en worden premievrij gemaakt. De aanspraken op partnerpensioen en wezenpensioen komen te vervallen, behalve in het geval er uitruil plaatsvindt of u voor 2010 al deelnemer was aan de pensioenregeling van Sportfondsen. 

Let op: wanneer u van baan verandert en uw nieuwe werkgever ook bij Sportfondsen is aangesloten, dan heeft dit geen consequenties voor uw pensioen.

Voorbeeld berekening
Na precies 5 jaar gaat Laura uit dienst. Ze heeft gedurende die periode het volgende pensioen opgebouwd:
ouderdomspensioen: 5 x € 297 = € 1.485.

 
Berekening inclusief deeltijd factor 
Na precies 5 jaar gaat Laura uit dienst. Ze heeft gedurende die periode het volgende pensioen opgebouwd:
ouderdomspensioen: 5 x € 305x 50% = € 762,50.
Het partnerpensioen en wezenpensioen worden, behalve voor deelnemers die vóór 2010 in dienst waren, niet opgebouwd en vervallen bij uitdiensttreding, tenzij uitruil is toegepast .
 
Laura kan ervoor kiezen om de waarde van het opgebouwde pensioen mee te nemen naar haar nieuwe werkgever of om het opgebouwde pensioen bij het fonds te laten.
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief